Các Hotkey và Lệnh trong Liên Minh Huyền Thoại

Ngày 30/04/2015

Có rất nhiều bạn thắc mắc về các hotkey và lệnh ở trong LMHT nên hôm nay Gamelienminh.com xin chia sẽ các hotkey và lệnh trong game liên minh huyền thoại. Mặc định Các lệnh của Liên Minh Huyền Thoại Lệnh Nội dung Enter Đóng/mở khung chat (mặc định:chat đồng đội) /Help /? Lists/cho danh…

Có rất nhiều bạn thắc mắc về các hotkey và lệnh ở trong LMHT nên hôm nay Gamelienminh.com xin chia sẽ các hotkey và lệnh trong game liên minh huyền thoại.

Mặc định

Các lệnh của Liên Minh Huyền Thoại

LệnhNội dung
EnterĐóng/mở khung chat (mặc định:chat đồng đội)
/Help /?Lists/cho danh sách lệnh mô tả
/all hoặc “shift + enter”Chat tất cả người chơi trong game
/W hoặc /msg “<username>” <message>Gửi tin nhắn người chơi riêng
/RTrả lời người cuối cùng chat
/mute “<username>”Cho người có tên không thể chat với bạn
/ignore hoặc /squelch “<UserName>”Đồng bộ PVP.net danh sách chặn và Ignore luôn
/buddylistKhởi động tất cả cửa sổ chat tất cả bạn bè trong danh sách
/surrender hoặc /ffĐầu hàng
/nosurrender hoặc /noffBỏ phiếu chống, không surrender
Shift+1 or /joke or /jjoke
Shift+2 or /taunt or /ttaunt
Shift+3 or /dance or /ddance
Shift+4 or /laugh or /llaugh

Hotkey

Các hotkey của Liên Minh Huyền Thoại

HotkeyNội dung
“x”Hiện trỏ chuột tấn công
“q / w / e / r”Dùng kĩ năng champion
“alt-q/alt-w/alt-e/alt-r”Tự cast spell bản thân nếu là spell như hồi máu tăng attack speed v.v.
“shift-q/shift-w/shift-e/shift-r”Smart cast,cast spell ngay nơi trỏ chuột nằm
“ctrl-q/ctrl-w/ctrl-e/ctrl-r”Cộng điểm skill
“d”Summoner spell 1
“f”Summoner spell 2
“a”Attack Move
“s”Dừng
“H”Nhấn H dừng mọi hoạt động sẽ hoạt động khi thả ra.
“1 – 6”Dùng active các món đồ ô theo thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới
“b” or “7”Quay về base
“z”Mở rộng cửa sổ chat
Arrow KeysCuộn màn hình
“c”Xem thông tin cá nhân
“p”Mở shop đồ
“Tab”Mở cửa sổ thông tin cả 2 đội
“g”Bật tắt trỏ chuột để ping
“y”Khóa camera champion
“spacebar”Để camera quay champion
“L”Đóng/Mở thanh máu minions
“shift-L”Ẩn/Hiện thanh máu champion
“shift-K”Ẩn/Hiện tên Summoners
“Ctrl+F”Xem PING và FPS hiện tại.
“alt+left click”Ping một điểm
“alt+right click”Điều khiển clone như Tibbers,bóng Shaco,LeBlanc,Morderkaiser.
“F1”Chọn bản thân
“F2 / F3 / F4 / F5”Chọn đồng đội từ 1 đến 4
“F12” hoặc Print ScreenChụp ảnh màn hình
“Esc”Bật bảng chọn Menu

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Các hotkey lmhtcác lệnh lmht của Gamelienminh.com

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

CHỦ ĐỀ HOT