Tỷ giá USD, Yên Nhật, Euro, NDT, Đô Úc ngày 19/5/2015

Ngày 19/05/2015

Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 Cập nhật bảng Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 Tỷ giá USD ngày 19/5/2015: Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 trong nước và thế giới trực tuyến ngày 19/5/2015, Tỷ giá Yên Nhật ngày 19/5/2015, Tỷ giá Euro ngày 19/5/2015, Tỷ giá NDT ngày 19/5/2015, Tỷ giá Đô Úc ngày 19/5/2015, Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 tại một số ngân hàng và tổ…

Tỷ giá USD ngày 19/5/2015

Cập nhật bảng Tỷ giá USD ngày 19/5/2015

Tỷ giá USD ngày 19/5/2015: Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 trong nước và thế giới trực tuyến ngày 19/5/2015, Tỷ giá Yên Nhật ngày 19/5/2015, Tỷ giá Euro ngày 19/5/2015, Tỷ giá NDT ngày 19/5/2015, Tỷ giá Đô Úc ngày 19/5/2015, Tỷ giá USD ngày 19/5/2015 tại một số ngân hàng và tổ chức lớn trong nước.

tải xuống (1)

Tỷ giá liên ngân hàng đến ngày 19/5. Nguồn: SBV, NDHMoney

Sáng 19/5, tại Vietcombank, USD được yết mua 20.820 đồng/USD và bán 20.870 đồng/USD, không đổi so sáng 18/5.

Tại Eximbank, ACB, USD được yết giá mua vào 20.810 đồng và bán ra 20.870 đồng, không đổi so với sáng 18/5.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, giá USD tự do giao dịch ở mức 20.860 đồng/USD (mua vào), bán ra đạt 20.880 đồng/USD.

Sáng nay, tại thị trường Hà Nội, tỷ giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào là 20.870 đồng/USD và bán ra ở mức 20.900 đồng/USD.

Loading...

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

CHỦ ĐỀ HOT